ΚΟΡΕΚΤ / CORECT

Χώρα: Ελλάδα
Πόλη: Αθήνα

Συμμετέχοντες Καλλιτέχνες: Λάμπρος Πιππής, Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης, Μαρίλη Ζάρκου, Κώστας Τσώλης, Νίκος Τσώλης , Πάνος Λιάκος, Γιώργος Μοσχόπουλος,  Χρήστος Κωτσούλας (Capten), Ελίνα Δέτση

 


Country:  Greece
City: Athens

Participating Artists: Lambros Pippis, George-Icaros Babassakis, Marili Zarkou, Kostas Tsolis, Nick Tsolis, Panos Liakos, George Moshopoulos,  Christos Kotsoulas (Capten), Elina Detsi

 

Email: gicaros22@gmail.com