Βackspace

Χώρα: Ελλάδα
Πόλη: Αθήνα

Συμμετέχοντες Καλλιτέχνες: Kατερίνα Μπότσαρη, Ελεάννα Μπαλέση

 


Country: Greece
City: Athens

Participating Artists: Katerina Botsari, Eleanna Balesi

 

Email: backspace.athens@gmail.com