ΟΜΑΔΑ | Team

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ | YORGOS TAXIARCHOPOULOS

Chief Research & Development Officer/ Financier

Κατερίνα Τζιλίρα | Katerina Tzilira

Γενική Συντονίστρια | General Organizer